top of page

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości | Łomża

Projekt rozbudowy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży kreuje atrakcyjną wspólną przestrzeń w najprostszy możliwy sposób - przykrywając dachem - rusztem przestrzeń pomiędzy istniejącymi budynkami. Równocześnie zaprojektowano nowy system wind, klatek schodowych, przejść dla obsługi funkcjonalnej.

Rozwiązanie jest wynikiem studiów nad ewolucją i metamorfozą przestrzeni dla nauki w kontekście zmieniających się metod edukacji i dostępności mediów. Podkreślono rolę przestrzeni wspólnych jako przestrzeni dydaktycznej , integracji oraz współpracy.

Prosta, czytelna i delikatna struktura przykrycia forum/atrium ma cechy metafory i wyjątkowości a przestrzeń forum dzięki uniwersalności i otwartości na wszelkie aktywności życia studenckiego i kulturalnego ma ambicją aby stać się „elementem krystalizującym” życie Uczelni i lokalnej społeczności.

I Nagroda w Konkursie

autorski projekt pracowni BK_A

bottom of page