top of page

Cognitarium | Koszalin

Nowoczesna Biblioteka to nie tylko miejsce przechowywania i wypożyczania zbiorów, ale przede wszystkim przestrzeń spotkań i wspólnego korzystania z tradycyjnych jak i elektronicznych nośników. Biblioteka pomimo umiejscowienia na obszarze Kampusu Politechniki Koszalińskiej dostępna będzie zarówno dla społeczności akademickiej jak i dla użytkowników spoza Uczelni. Zaproponowana lokalizacja budynku na granicy Kampusu Politechniki Koszalińskiej i Hali Widowiskowo Sportowej ma na celu rewitalizację całego układu urbanistycznego Politechniki, zrealizowanego jedynie częściowo. Powstałe dwie nowe przestrzenie urbanistyczne: „studenckie forum” i „miejski plac dla imprez okolicznościowych” spotykają się we wnętrzu budynku Biblioteki wzbogacając znaczenie i funkcjonalność miejsca.

Bryła budynku i jego elewacje charakteryzują się szlachetna prostotą wynikającą z jednorodnej funkcji budynku. Drewno jako materiał konstrukcyjny użyte zostało w kontekście zaawansowanych technologii umożliwiających minimalny wpływ inwestycji na środowisko poprzez zastosowanie materiału odnawialnego i podlegającego recyklingowi.

Budynek zaprojektowano na planie kwadratu na racjonalnej i ekonomicznej siatce konstrukcyjnej 7,5m – po 6 modułów w obu kierunkach. Centralnym elementem budynku jest spiralna klatka schodowa o zwężającym biegu nawiązuje do formy muszli.

Układ słupów i belek w obszarze holu umożliwia ich adaptację przestrzenną zarówno tymczasową jak i stałą. Układ dwóch trzonów instalacyjnych i komunikacyjnych – publiczny i obsługi książki organizuje strefy techniczne a także funkcje związane z obsługą gości na danym poziomie. Czytelny układ struktury przestrzennej budynku jest odbiciem funkcjonalności konstrukcji regałów bibliotecznych.

Zastosowanie dla celów oświetlenia poziomu czytelni i wypożyczalni formy dachów szedowych podkreśla związek budynku biblioteki z politechnicznym charakterem uczelni. Nierozłączną częścią budynku jest park i ogród ograniczony kolumnadą nadziemnej promenady umownego „molo”. Molo i park stanowią w kontekście funkcji zasadniczej budynku zewnętrzna przestrzeń czytelni, miejsce wymiany poglądów i idei.

Promenada „molo” z wbudowanym systemem drewnianych ławek i oświetlenia dzięki układowi ringu umożliwia różnorodność i elastyczność jej użytkowania.

Forum od północy ograniczone jest budynkiem biblioteki od południa kompleksem istniejących budynków kampusu. Jednolity wystrój przestrzenny tworzy promenada molo. W narożniku południowo wschodnim proponuje się lokalizacje wieży mieszczącej wahadło Foucaulta jako dominantę wysokościową Forum. Poziom kładki mola możliwe jest uczestnictwo studentów we wspólnych aktywnościach lub zachowanie dystansu. Pomost może pełnić także funkcje techniczne np. oświetlenie wydarzenia lub jego nagłośnienie.

Bardzo ważną użytkową i przestrzenną cechą budynku Biblioteki jest jej dostępność ze wszystkich kierunków i możliwość nieorganicznego niczym „przejścia przez budynek”. Cecha ta realizuje ideę powszechnego dostępu do posiadanych zbiorów a także możliwości funkcjonalnych budynku. W istocie intencja projektowa jest, aby poziom parteru stanowił przedłużenie - strefę przykrytego placu przed salą sportową. Płaszczyzny ścian parteru zaplanowano jako elementy przesuwne likwidujące fizyczną barierę przyległych przestrzeni.

BK_A w współpracy z Piotr Bujnowski Architekci

status: praca konkursowa

bottom of page