top of page

Simfonia Warsavia | Warszawa

Projekt rozwija ideę Nowego Centrum Kulturalnego Warszawy. Przyjęto zasadę jak najmniejszej ingerencji w zastany zabytkowy układ kontynuując linearną, symetryczną kompozycję przy użyciu minimalistycznych środków architektonicznej abstrakcji geometrycznej, dyskretnie waloryzujących budynki historyczne i stosownie organizujących nowy układ funkcjonalny obszaru. Idea budynków zabytkowych w parku jest kontynuowana między innymi poprzez:

- umiejscowienie miejskiej Sali Koncertowej na 1800 osób, otoczonej drzewami i urządzoną zielenią parkową jako wolnostojącego w parku, współczesnego XXI wiecznego budynku, położonego na głównej osi kompozycyjnej zabytkowego układu,

- wzniesienie Głównej Sali Prób – Sali Kameralnej Sinfonia Varsovia, w bezpośredniej bliskości największego z istniejących zabytkowych gmachów - centralnie położonego – przeznaczonego na siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia.

- powiązanie obu budynków: Sali Koncertowej na 1800 miejsc z Salą Kameralną
- poprzez usytuowany w obniżeniu terenu parku, na poziomie -1 dziedziniec - „ogród ciszy”.
- usytuowanie w sposób respektujący i rozwijający historyczne założenie osiowo – symetryczne

zabytkowego zespołu:
1. esplanady wejściowej o łagodnym pochyleniu położonej od strony ulicy Grochowskiej,

wprowadzającej pejzażowo gości do obu foyer: siedziby OSV i Sali Kameralnej umieszczonych

pod zabytkowym budynkiem głównym będącym siedzibą OSV,
2. placu miejskiego Sali Koncertowej usytuowanego w północnej części założenia jako plac

wejściowy galowy Sali Koncertowej
- integrację nowych budynków w parku poprzez zachowanie do maksimum istniejącego

drzewostanu
- stworzenie abstrakcyjnej acz ekspresyjnej modernistycznej bryły Sali Koncertowej.

Miejska Sala Koncertowa została zlokalizowana w nowoprojektowanym budynku w głębi Parku, tym niemniej jest doskonale połączona zarówno z ulicą Grochowską poprzez Plac Południowy
a także z ulicami Terespolską, Grochowską i Kobielską poprzez Plac Północny. W budynkach D i E w pierzei ulicy Grochowskiej umieszczono funkcje miejskie ogólnodostępne – kawiarnię, restaurację, butiki, sklepy z płytami i wspomniane kluby środowiskowe. W budynku A umieszczono funkcje podstawowe Orkiestry Sinfonii Varsovii, w budynku C zespół garderób dla artystów a także przestrzenie dla VIP, w budynku B administrację Miejskiej Sali Koncertowej. Budynki A, B i C połączone są na poziomie „81” z Salą Koncertową i Sala Prób/Salą Kameralną, która została umieszczona przy budynku A, z zachowaniem prostego połączenia ze sceną Sali Koncertowej. Tuż przy łączącym oba foyer „ogrodzie ciszy” zaprojektowano przestrzenie spotkań nieformalnych i odpoczynku artystów.

Takie rozwiązania umożliwiają optymalne korzystanie z Sali Kameralnej i pozostałych miejsc przez muzyków Symfonii Varsovii oraz przyjmowanie gości z zewnątrz.

współpraca autorska dla AMC Andrzej Chołdzyński

status: praca konkursowa - wyróżnienie

bottom of page