top of page

Wydawnictwo Muzyczne PWN | Kraków

Siedziba centrali Polskiego Wydawnictwa Muzycznego służyć będzie działalności statutowej Oficyny w zakresie czterech obszarów:

Ochrona dziedzictwa muzycznego:

1. Profesjonalne archiwum druków muzycznych, tekstowych, ikonograficznych oraz biblioteka zbiorów redakcyjnych, obejmująca tzw. żelazny katalog.

2. Repozytorium Materiałów Produkcyjnych – wyposażone w nowoczesną infrastrukturę archiwum analogowych materiałów produkcyjnych (m.in. kalek i diapozytywów) oraz cyfrowych kopii zasobów produkcyjnych PWM-u. 

3. Profesjonalna i wyposażona w najnowsze osiągnięcia techniki pracownia digitalizacyjna. 4. Nowoczesna pracownia poligraficzna, pozwalająca na profesjonalne przygotowanie publikacji do wydania oraz niezależny od warunków zewnętrznych druk.

 5. Przestrzeń biurowa do obsługi działań PWM.

Ośrodek edytorstwa muzycznego:

1. Seminarium Edytorstwa Muzycznego – prowadzenie regularnych warsztatów i kursów z zakresu prac źródłowych, redakcyjnych, korektorskich, a także w obszarze komputerowego składu nut. Działania te będą prowadzone w krakowskiej siedzibie PWM-u, jak i we współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. Instytutem Muzykologii UJ oraz w formie on line. 2. Lektorium z ikonoteką – wyposażona we wszelkie udogodnienia i narzędzia badawcze przestrzeń do prowadzenia prac naukowych i redakcyjnych. Stanowiska komputerowe pozwolą na korzystanie z cyfrowych zasobów krakowskiej i warszawskiej biblioteki PWM-u oraz Polskiej Biblioteki Muzycznej.

3. Sala kompozytorska – pokój z instrumentem klawiszowym do prowadzenia konsultacji wydawniczych z kompozytorami i autorami. 4. Pokoje redakcyjne – akustycznie wyciszone pokoje, wyposażone w sprzęt komputerowy i instrumenty klawiszowe oraz zewnętrzną sygnalizację świetlną „nie przeszkadzać”, przeznaczone do prac redakcyjnych. 5. Pracownia składu komputerowego – wyposażona w niezbędny sprzęt i oprogramowanie przestrzeń dla kopistów.

6. Pracownia graficzna – wyposażona w niezbędny sprzęt i oprogramowanie przestrzeń do projektowania publikacji PWM-u.

Promocja muzyki polskiej

1. Kameralna sala koncertowa – utworzona w miejscu obecnego Salonu PWM przestrzeń na ok. 50 osób, w której odbywać się będą regularne wydarzenia artystyczne i koncerty, spotkania i wydarzenia edukacyjne. Miejsce PWM-u w życiu Krakowa jest szczególne i należy je podkreślić profesjonalnie prowadzoną działalnością animacyjną. Koncerty muzyki kameralnej, dyskusje, spotkania promocyjne, projekcje filmów, będą mogły być rejestrowane i transmitowane za pomocą profesjonalnego sprzętu

audio-wideo. Zaplanowano także wydzielenie garderób dla muzyków, szatni dla odwiedzających oraz przestrzeni socjalnej z zapleczem kuchennym.

 2. Salon Muzyczny PWM – stworzenie z księgarni przestrzeni sprzyjającej kulturowemu dialogowi. Planowany jest rozwój profesjonalnej muzycznej księgarni, w której organizowane będą spotkania z autorami i kompozytorami, warsztaty dla dzieci i młodzieży, zajęcia umuzykalniające. Mała gastronomia oraz mała scena z dobrej klasy instrumentem będą sprzyjać obcowaniu ze sztuką muzyczną. Przestrzenią uzupełniającą Salon będzie podręczny magazyn z logistyką wysyłkową e-commerce.

3. Pracownia fotograficzna – wobec wzrostu znaczenia kultury ikonograficznej oraz konieczności operowania obrazem w upowszechnianiu i promowaniu aktywności PWM-u, konieczne jest zaplanowanie niewielkiego studia fotograficznego, w którym za pomocą nowoczesnego sprzętu, będą mogły być realizowane sesje produktowe i promocyjne

Edukacja

1. Sale szkoleniowo-warsztatowe – aby jeszcze lepiej rozwijać relacje między narodową Oficyną, której zadaniem jest zapewnienie materiałów dydaktycznych w państwowym procesie nauczania, a środowiskiem nauczycielskim istnieje potrzeba intensyfikacji organizacji dyskusji z kadrą pedagogiczną i profesjonalnych szkoleń. Adaptacja przestrzeni zakłada wydzielenie 2 multimedialnych sal szkoleniowych wyposażonych w instrumenty klawiszowe. Program warsztatowy pozwoli na rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli, dyrygentów, wykonawców a także – w odsłonie upowszechnieniowej– będzie skierowany do dzieci i młodzieży.

2. Pokoje gościnne – PWM jako instytucja aktywnie wspierająca działalność kompozytorską, organizująca Konkurs Kompozytorski im. T. Ochlewskiego, planuje utworzenie programu rezydencyjnego dla młodych kompozytorów i wykonawców. Przyznawanie stypendiów twórczych adeptom kompozycji zakłada udostępnienie przestrzeni do zamieszkania i tworzenia na określony czas oraz stworzenie przestrzeni dialogu z profesjonalnymi artystami wykonawcami. 2 pokoje gościnne wraz z pracowniami będą wyposażone w instrumenty klawiszowe.

Rozwiązania projektowe:

Projekt prezentuje koncepcję architektoniczną przekształcenia istniejącego budynku dla potrzeb budynku publicznego, biurowego i produkcyjnego (poligrafia) przeznaczonego na potrzeby PWM w Krakowie wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca. Jedną z wiodących przesłanek wpływających na rozwiązanie jest potrzeba wydzielenia łatwo dostępnej i przyjaznej przestrzeni publicznej od kontrolowanej a zarazem funkcjonalnej części biurowej. Właściwe powiazania osiągnięto poprzez korektę komunikacji pionowej i szachtów instalacyjnych.

Budynek będzie estetyczny i przyjazny

Reprezentacyjny i efektowny hol wejściowy podkreślony zostanie poprzez umiejscowienie w nim strefy informacji/recepcji i strefy odpoczynku/poczekalni, charakterystyczne elementy architektoniczne istniejącego wejścia zostaną podkreślone poprzez kontrast wprowadzonego do wnętrza nowoczesnego minimalistycznego umeblowania. Zastosowanie przeszklenia otworów z minimalnym refleksem ułatwi właściwą orientację w topografii budynku już od samego wejścia, a równocześnie umożliwi głęboką penetrację światła dziennego do wnętrza przestrzeni dostępnych dla publiczności . Dzięki temu czemu uzyska się wrażenie otwartości przestrzeni i jej dostępności. Budynek w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie publiczne – edukacji i upowszechnienia stanowią zorganizowaną sekwencję wolumetrii w całym budynku: -hol wejściowy pełniący także funkcje informacji, - księgarnia z wewnętrzną niezależną komunikacją z poziomem -1, otwarta na hol wejściowy ( tylko na poziomie parteru ) łącząca hol z poziomem +1 z salą kameralną i salami seminaryjnymi. Aby osiągnąć efekt przestrzeni transparentnej i przyjaznej dla klienta do wnętrza wprowadzono maksymalną ilość światła dziennego, wprowadzono elementy zieleni, a także zastosowano dla przegród ścianki szklane o maksymalnej przezierności. Jasne materiały wykończeniowe i barwa oświetlenia sztucznego w kolorze światła dziennego stanowią logiczne dopełnienie koncepcji wnętrza.

BK_A

projekt koncepcyjny / wykonawczy / budowlany

bottom of page