BK A

Przebudowa kamienicy przy ulicy Smolnej 36 na funkcje mieszkalną – usługową.

Powierzchnia użytkowa: 2877 m2

 Smolna 36

Smolna 36

BK A

T: 535 010 937

Lwowska 17 lok.5

00-660 Warszawa

Lwowska 17 lok.5

00-660 Warszawa