top of page

Przebudowa kamienicy przy ulicy Smolnej 36 na funkcje mieszkalną – usługową.

Powierzchnia użytkowa: 2877 m2

 Smolna 36

Smolna 36

bottom of page