top of page

IDEA PROJEKTU:
Praga jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy zachowała swój historyczny charakter. Znaczna część zabudowy pochodzi z końca XIX wieku, początku XX wieku i okresu międzywojennego, spotkać tu można rzadkie w Warszawie zachowane zespoły zwartej przedwojennej substancji miejskiej – zarówno mieszkalnej, jak i przemysłowej. Założeniem projektu jest takie uzupełnienie tkanki miejskiej, aby spełniając najwyższe standardy użytkowe i społeczne harmonijnie wpisać nowe osiedle w kulturowy pejzaż dzielnicy. Nowy układ łączy zalety zabudowy obrzeżnej z usługami w parterach z zaletami wolno stojących modernistycznych budynków.Wyizolowany dziedziniec z różnorodnymi strefami relaksu i zieleni w różnych formach użytkowania sprzyjać będzie integracji mieszkańców i powstawaniu lokalnej wspólnoty.


Unikalne położenie inwestycji w centrum Pragi a równocześnie na obrzeżu osiedla Praga II i części historycznej, w rozwiniętej infrastrukturze miasta powoduje iż w bezpośrednim sąsiedztwie jest cała infrastruktura miejska- handel, usługi, oświata, kultura itd. Lokalizacja stwarza także bogactwo dalekich relacji widokowych w szczególności z: ZOO, Kaplicą Loretańską,kościołem św. Floriana, cerkwią, Zamkiem Królewskim i panoramą lewobrzeżnej Warszawy. Równie ważne jest nawiązanie/wkomponowanie w istniejącą zabudowę, które zrealizowano poprzez dostosowanie wysokości brył:cześć 7-mio kondygnacyjna w bezpośrednim sąsiedztwie wysokiej zabudowy osiedla Praga, część 5-cio kondygnacyjna o wys. ok16 m w pierzei budynków przy ulicy Ratuszowej ( w obecnej skali ulicy Ratuszowej),część 4 kondygnacyjna wewnątrz zespołu.

Zespól zabudowy wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie

Zespól zabudowy wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie

bottom of page